There are no translations available.

altАЙЗАЦКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

АЙЗАЦЬКИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ

АЙЗАЦКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧЗаступник директора з наукової роботи НДК «Прискорювач» Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут», доктор фізико-математичних наук, професор,кавалер Ордену «Святий Князь Володимир» ІV ступеня

ЧИТАТИ ДАЛІ

АННЕНКОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ

АННЕНКОВ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

altдиректор Київського промислово-економічного коледжу Національного авіаційного університету,кандидат педагогічних наук, доцент,член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України,нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

АНТОНЯК СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

АНТОНЯК СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

altзавідувачка відділення СНІДу клініки ДУ „ Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України", нагороджена медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

БОЙКО АНАТОЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ

БОЙКО АНАТОЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

altКиївський національний університет ім. Т.Г.Шевченка, доктор біологічних наук (1983), професор (1984), член-кореспондент (1991), академік Національної академії аграрних наук України за спеціальністю «вірусологія», «агроекологія» (1993), дійсний член Національної академії аграрних наук України (1993), нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

БОРИСОВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ

БОРИСОВ В’ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

altдиректор Інституту вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України, нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

БУРКА АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

БУРКА АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

alt професор Кафедри хірургії №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, нагороджений медаллю «Трудова слава» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

БЫТЯК ЮРИЙ ПРОКОПОВИЧ

БИТЯК ЮРІЙ ПРОКОПОВИЧ

alt перший проректор Національного університету «Юридична академія України імені Я. Мудрого», академік-секретар відділення державно-правових наук і міжнародного права Національної академії правових наук України, директор Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки України, нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

ВАСИЛЬЕВ ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВИЧ

ВАСИЛЬЄВ ЛЕОНІД ЯКОВИЧ

alt головний лікар ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України, заслужений лікар України, к.м.н., ст.н.с., нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» та медаллю «Трудова слава» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

ВИШНИЦКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

ВИШНИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

alt головний технолог Інституту геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова Національної академії наук України, нагороджений медаллю «Трудова слава» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

ВОСКОБИЙНЫК ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ

ВОСКОБІЙНИК ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ

alt завідувач відділу ціноутворення кон'юнктури та інфраструктури ринку ННЦ «Інститут аграрної економіки», кандидат економічних наук, нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

ГАЙКО ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ГАЙКО ГЕОРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

alt директор ДУ «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України», нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

ГАЛЬЧЕНКО СЕРГЕЙ АНАСТАСЬЕВИЧ

ГАЛЬЧЕНКО СЕРГІЙ АНАСТАСІЙОВИЧ

alt заступник директора з наукової та видавничої діяльності Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

ГЕТЬМАН АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ

ГЕТЬМАН АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ

alt проректор з наукової роботи Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого», академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

ГОНЧАРЕНКО СЕМЕН УСТИНОВИЧ

ГОНЧАРЕНКО СЕМЕН УСТИМОВИЧ

alt доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, головний науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, нагороджений медаллю «Трудова слава» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

ГОРОВЫЙ ВАЛЕРИЙ НИКИТОВИЧ

ГОРОВИЙ ВАЛЕРІЙ МИКИТОВИЧ

alt заступник генерального директора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат філософських наук, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС "Золота Фортуна"

ЧИТАТИ ДАЛІ

ГОРПИНЧЕНКО ИГОРЬ ИВАНОВИЧ

ГОРПИНЧЕНКО ІГОР ІВАНОВИЧ

alt Завідувач відділення сексопатології та андрології ДУ «Інституту урології АМН України», доктор медичних наук, професор, нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

ГРИНЧЕНКО ВИКТОР ТИМОФЕЕВИЧ

ГРІНЧЕНКО ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ

alt директор Інституту гідромеханіки Національної Академії наук України, доктор фізико-математичних наук, професор, кавалер Ордену Андрія Первозванного ІІІ ступеня

ЧИТАТИ ДАЛІ

ГРИЦЕНКО АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ

ГРИЦЕНКО АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ

alt заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, кавалер Ордену «Святий Князь Володимир» ІІІ ступеня

ЧИТАТИ ДАЛІ

ДЗЮБЕЦКИЙ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ

ДЗЮБЕЦЬКИЙ БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ

alt завідувач відділом селекції і насінництва зернових культур Інституту сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України, нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

ДОБРОДЕЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

ДОБРОДЄЄВ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ

старший науковий співробітник Науково-технічного центру магнетизму технічних об'єктів НАН України, кандидат технічних наук, нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

ЕВТУХ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ

ЄВТУХ МИКОЛА БОРИСОВИЧ

alt академік-секретар відділення вищої освіти НАПН України, член Президії НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, кавалер Ордену «Святий Князь Володимир» ІІІ ступеня

ЧИТАТИ ДАЛІ

ЕЛЬСКАЯ АННА ВАЛЕНТИНОВНА

ЄЛЬСЬКА ГАННА ВАЛЕНТИНІВНА

alt директор Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, доктор біологічних наук, академік НАН України, професор, кавалер Ордену Андрія Первозванного ІІІ ступеня

ЧИТАТИ ДАЛІ

ЗАБОЛОТНЫЙ ДМИТРИЙ ИЛЬИЧ

ЗАБОЛОТНИЙ ДМИТРО ІЛЛІЧ

alt академік Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, директор ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України», нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

ЗАБУЛОНОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ

ЗАБУЛОНОВ ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

alt Завідувач відділу ядерно-фізичних технологій Інституту геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України, доктор технічних наук (спеціальність – 21.02.03 – цивільна оборона), старший науковий співробітник, кавалер Ордену «Святий Князь Володимир» ІV ступеня

ЧИТАТИ ДАЛІ

ЗИНЬКОВСКИЙ ЮРИЙ ФРАНЦЕВИЧ

ЗІНЬКОВСЬКИЙ ЮРІЙ ФРАНЦЕВИЧ

alt доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України, нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

ЗОРИЙ НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

ЗОРІЙ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

alt Провідний науковий співробітник Інституту математики НАН України, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, нагороджена медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

КЕНДЗЕРА АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

КЕНДЗЕРА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

alt заступник директора з наукової роботи Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

КИТ ЮРИЙ ЯРОСЛАВОВИЧ

КІТ ЮРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ

alt старший науковий співробітник Інституту біології клітини НАН України, доктор біологічних наук, нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

КЛИМЕНКО СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА

КЛИМЕНКО СВІТЛАНА ВАЛЕНТИНІВНА

головний науковий співробітник Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, доктор біологічних наук, професор, нагороджена медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

КЛИМЕНКО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

КЛИМЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

alt заступник директора з наукової роботи Інституту над­твердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, доктор технічних наук, професор, кавалер Ордену «Святий Князь Володимир» ІV ступеня

ЧИТАТИ ДАЛІ

КНЫШОВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

КНИШОВ ГЕННАДІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

alt директор ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова НАМН України», академік НАМН України, академік НАН України, кавалер Ордену «Святого Андрія Первозванного» І ступеня

ЧИТАТИ ДАЛІ

КОВАЛИНСКАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

КОВАЛІНСЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

alt молодший науковий співробітник сектору радіаційних технологій відділу структури ядра Інституту ядерних досліджень НАН України, нагороджена медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

КОРДЮМ ЕЛИЗАВЕТА ЛЬВОВНА

КОРДЮМ ЄЛИЗАВЕТА ЛЬВІВНА

alt завідувач відділу клітинної біології та анатомії Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, доктор біологічних наук (1969), професор (1986), член-кореспондент НАН України (2000), кавалер Ордену «Святий Князь Володимир» ІІІ ступеня

ЧИТАТИ ДАЛІ

КОСТЕРИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

КОСТЕРІН СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

alt заступник директора інституту з наукової роботи Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, кавалер Ордену «Святий Князь Володимир» ІІІ ступеня

ЧИТАТИ ДАЛІ

КОЦЬ СЕРГЕЙ ЯРОСЛАВОВИЧ

КОЦЬ СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ

alt заступник директора з наукової роботи Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, доктор біологічних наук, професор, кавалер Ордену «Святий Князь Володимир» ІV ступеня

ЧИТАТИ ДАЛІ

КРУПЧАН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

КРУПЧАН ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

alt директор Науково-дослідного інституту приватного права та підприємництва Національної академії правових наук України, академік НАПрН України, кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України, нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

КУДРЯ СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

КУДРЯ СТЕПАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

alt заступник директора з наукових питань Інституту відновлюваної енергетики НАН України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор, кавалер Ордену «Святий Князь Володимир» ІV ступеня

ЧИТАТИ ДАЛІ

КУЗНЕЦОВА ИНГА ВАДИМИРОВНА

КУЗНЄЦОВА ІНГА ВАДИМИРІВНА

alt старший науковий співробітник відділу аграрної економіки і продовольства Національної академії аграрних наук України, кандидат технічних наук, нагороджена медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

ЛИТВИНЕНКО НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ

ЛИТВИНЕНКО МИКОЛА АНТОНОВИЧ

alt завідувач відділу селекції та насінництва пшениці Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, доктор сільськогосподарських наук, академік Національної академії аграрних наук України (НААН), нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

ЛОСЮК ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ

ЛОСЮК ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ

alt член-кореспондент НАПН України, кандидат педагогічних наук, Народний учитель України, директор Яворівської середньої загальноосвітньої школи І - III ступенів Косівського району Івано-Франківської області, нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

ЛЫСЮК ЛЮДМИЛА СЕМЕНОВНА

ЛИСЮК ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА

alt вчений секретар, старший науковий співробітник Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України, кандидат хімічних наук, нагороджена медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС "Золота Фортуна"

ЧИТАТИ ДАЛІ

МАЛИНА СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

МАЛИНА СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

alt заступник директора з загальних питань Інститут гідробіології Національної академії наук України, нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

МАРКОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ АДАМОВИЧ

МАРКОВСЬКИЙ ЄВГЕН АДАМОВИЧ

alt головний науковий співробітник Фізико-технологічного інституту металів та сплавів Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор, кавалер Ордену «Святий Князь Володимир» ІV ступеня

ЧИТАТИ ДАЛІ

МАЩЕНКО НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

МАЩЕНКО МИКОЛА ПАВЛОВИЧ

alt академік-секретар відділення кіномистецтва Національної академії мистецтв України, дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, народний артист України, доцент, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, Державної премії України імені Олександра Довженка, премії Ленінського комсомолу та Республіканської премії ЛКСМУ ім. М. Островського, нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

МЕЛЬНИК ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

МЕЛЬНИК ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

alt провідний науковий співробітник Інституту електродинаміки НАН України, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

МЕРСИЯНОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

МЕРСІЯНОВА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА

alt старший науковий співробітник лабораторії олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, нагороджена медаллю «Трудова слава» Міжнародної Академії «МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

МЫШАК ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ

МИШАК ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ

alt вчений секретар, старший науковий співробітник Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України, кандидат хімічних наук (1991 р.), нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

НОВИКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

НОВІКОВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

alt заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут генетичної та генеративної медицини НАМН України», доктор медичних наук, нагороджена медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

ОРЛЮК ЕЛЕНА ПАВЛОВНА

ОРЛЮК ОЛЕНА ПАВЛІВНА

alt директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, доцент, нагороджена медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

ПАВЛЮК СТЕПАН ПЕТРОВИЧ

ПАВЛЮК СТЕПАН ПЕТРОВИЧ

alt директор Інституту народознавства НАН України, доктор історичних наук, професор, академік НАН України, кавалер Ордену Андрія Первозванного ІІІ ступеня

ЧИТАТИ ДАЛІ

ПОНОМАРЕВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ

ПОНОМАРЬОВ ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ

alt завідувач лабораторії нелінійної динаміки іонних пучків відділу електростатичних прискорювачів Інституту прикладної фізики НАН України, кандидат фізико-математичних, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії «МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

ПОНОМАРЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

ПОНОМАРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

alt директор Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, доктор геологічних наук, член-кореспондент НАН України, кавалер Ордену «Святий Князь Володимир» ІІІ ступеня

ЧИТАТИ ДАЛІ

ПРАСОЛ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПРАСОЛ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

alt кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, завідуючий відділенням гострих захворювань судин ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України», нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

ПРИСТЕР БОРИС САМУИЛОВИЧ

ПРІСТЕР БОРИС САМУІЛОВИЧ

alt головний науковий співробітник Інституту проблем безпеки АЕС НАНУ, доктор біологічних наук (1978), професор (1985), дійсний член Національної академії аграрних наук України (1990), заслужений діяч науки і техніки України (1998), нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

РОЗУМЕНКО ВЛАДИМИР ДАВЫДОВИЧ

РОЗУМЕНКО ВОЛОДИМИР ДАВИДОВИЧ

alt завідувач відділення внутрішньомозкових пухлин, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

РЫЖКО ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ

РИЖКО ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ

alt директор Центру гуманітарної освіти НАН України, доктор філософських наук, професор, кавалер Ордену «Святий Князь Володимир» IV ступеня

ЧИТАТИ ДАЛІ

САЕНКО СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ

САЄНКО СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

alt начальник відділу Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут», доктор технічних наук, кавалер Ордену «Святий Князь Володимир» ІV ступеня

ЧИТАТИ ДАЛІ

СИГАЛ АЛЕКСАНДР ИСАКОВИЧ

СІГАЛ ОЛЕКСАНДР ІСАКОВИЧ

alt завідуючий відділом теплофізичних процесів у котлоагрегатах Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України, кандидат технічних наук, нагороджений медаллю «Трудова слава» Міжнародної Академії «МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

СИДОРЕНКО СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА

СИДОРЕНКО СВІТЛАНА ПАВЛІВНА

alt провідний науковий співробітник відділу регуляторних механізмів клітини Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, нагороджена медаллю «Трудова слава» Міжнародної Академії «МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

СКИБО ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА

СКИБО ГАЛИНА ГРИГОРІВНА

alt завідувач відділу цитології Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, доктор медичних наук, професор, кавалер Ордену «Святий Князь Володимир» IV ступеня

ЧИТАТИ ДАЛІ

СТЕПКО МИХАИЛ ФИЛИМОНОВИЧ

СТЕПКО МИХАЙЛО ФИЛИМОНОВИЧ

alt перший заступник директора з науково-дослідної роботи Інституту вищої освіти НАПН Україні, член Президії НАПН України, член-кореспондент НАПН України, кандидат фізико-математичних наук, професор, кавалер Ордену «Святий Князь Володимир» ІV ступеня

ЧИТАТИ ДАЛІ

СТОРОЖЕНКО НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ

СТОРОЖЕНКО МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ

alt академік-секретар відділення образотворчого мистецтва Національної академії мистецтв України, дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, народний художник України, професор, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

ТИМЧЕНКО ОЛЬГА ИВАНОВНА

ТИМЧЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА

alt завідувач лабораторії генетичної епідеміології Державної Установи «Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзєєва НАМН України», доктор медичних наук, професор, нагороджена медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

ТИТАРЕНКО ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

ТИТАРЕНКО ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

alt завідувач лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кавалер Ордену «Свята Анна» ІІІ ступеня

ЧИТАТИ ДАЛІ

ТИХИЙ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

ТИХИЙ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ

alt віце-президент Національної академії правових наук України – керівник Київського регіонального центру НАПрН України, академік АПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

ТОПАЛ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

ТОПАЛ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

alt заступник завідувача відділу Інституту вугільних енерготехнологій Національної академії наук України, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, нагороджений медаллю «Трудова слава» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

ТРОНЬКО НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

ТРОНЬКО МИКОЛА ДМИТРОВИЧ

alt директор ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», д.м.н., професор, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

ТРОЩЕНКО ВАЛЕРИЙ ТРОФИМОВИЧ

ТРОЩЕНКО ВАЛЕРІЙ ТРОХИМОВИЧ

alt головний науковий співробітник, почесний директор Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України, доктор технічних наук, професор, академік Національної академії наук України, кавалер Ордену Андрія Первозванного ІІІ ступеня

ЧИТАТИ ДАЛІ

ФЕДОРУК АЛЕКСАНДР КАСЬЯНОВИЧ

ФЕДОРУК ОЛЕКСАНДР КАСЬЯНОВИЧ

alt дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, академік-секретар відділення теорії та історії мистецтв, нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

ФРОЛОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ФРОЛОВ ГЕННАДІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

alt завідуючий відділом Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича Національної академії наук України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, нагороджений медаллю «Трудова слава» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

ХАЙРУЛИНА ВАСИЛИНА НИКОЛАЕВНА

ХАЙРУЛІНА ВАСИЛИНА МИКОЛАЇВНА

alt директор Українського колежу імені В.О.Сухомлинського м. Києва, член-кореспондент НАПН України, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України, нагороджена медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

ЧАЙКОВСКАЯ ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА

ЧАЙКОВСЬКА ВІРА ВОЛОДИМИРІВНА

alt завідуюча лабораторії соціальної геронтології ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України», заступник директора, професор Державного навчально-методичного геріатричного центру Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, нагороджена медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

ЧЕМБЕРЖИ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

ЧЕМБЕРЖІ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ

alt в. о. академіка-секретаря відділення музичного мистецтва Національної академії мистецтв України, дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, народний артист України, професор, лауреат премії «Київська Пектораль», міжнародної премії ім. Лео Вітошинського, мистецької премії «Київ» ім. Артемія Веделя, нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

ЧИРКО ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

ЧИРКО ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

alt завідувач відділу радіаційного матеріалознавства Інституту ядерних досліджень НАН України, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, нагороджена медаллю «Трудова слава» Міжнародної Академії «МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

ШЕВЧЕНКО АНАТОЛИЙ ФИЛИППОВИЧ

ШЕВЧЕНКО АНАТОЛІЙ ПИЛИПОВИЧ

alt завідуючий відділом позапічної обробки чавуну Інституту чорної металургії ім. З.І.Некрасова НАН України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник в галузі науки та техніки, нагороджений медаллю «Трудова слава» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

ШЛЕЗИНГЕР МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

ШЛЕЗІНГЕР МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ

alt головний науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, доктор фізико-математичних наук, професор, кавалер Ордену «Святий Князь Володимир» ІV ступеня

ЧИТАТИ ДАЛІ

ШУТ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

ШУТ МИКОЛА ІВАНОВИЧ

alt завідувач кафедри загальної та прикладної фізики Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

ЩЕГЛОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ

ЩЕГЛОВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ

alt директор ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України», професор, заслужений лікар України, нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

ЩЕРБАК ОЛЬГА ИВАНОВНА

ЩЕРБАК ОЛЬГА ІВАНІВНА

alt кандидат педагогічних наук, доцент, член-кореспондент НАПН України, нагороджена медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

ЧИТАТИ ДАЛІ

   
There are no translations available.

 Україна